Vill du minimera dina reklamationer?

Då är en tälthall och plasthall (pvc hall) en superbra lösning för att lagerhålla ditt emballage eller material som du ska förädla. Har du extra känsligt material som svartstål eller produkter/ material som är känsligt för fukt så har vi olika nivåer på avfuktning för att tillgodose ditt behov. Vi hjälper dig med ett bekymmersfritt lager helt enkelt.

Torrluftslager har många fördelar

Stora, fria, ljusa golvytor tack vare sin fribärande stålkonstruktion, minimalt underhåll, kontrollerad inne miljö och kort leveranstid och byggtid. Dessutom kan din avfuktade tälthall enkelt demonteras, flyttas och i efterhand förlängas eller kortas av. Hallen tillverkas i spännvidder från 8 m och kan erhållas i valfri längd och sidhöjd.

Avfuktad lagerhall - En idealisk och energisnål lagring av material

Den optimala lagringen av känsligt material, dessutom energisnål och ekonomisk.

  • Låg driftskostnad (ingen uppvärmning).
  • Går att hyra för små och stora projekt.
  • Lätt att avyttra om ditt behov skulle försvinna.

Användningsområde

Avfuktad tälthall eller lagerhall används när du har behov av att lagra

  • Svartstål och plåt
  • Pappersemballage
  • Elektronik och elkomponenter
  • Textilier, trä, läder och spannmål
  • Bulkvaror t ex cement och konstgödsel
  • Pappers- och trävaror

I Sverige är det årliga genomsnittet på relativa luftfuktigheten över 80%

Enbart varmluft förhindrar inga fuktskador på ditt lager, även om det blir en bättre miljö då den relativa luftfuktigheten sjunker om det är uppvärmt. I ett uppvärmt lager varierar den relativa fuktigheten under året mellan 20 % RF och 70 % RF. Det betyder att luftfuktigheten under vissa perioder, trots uppvärmning, är så hög att fuktskador kan uppstå. 

I den avfuktade lagerhallen är luftfuktigheten konstant

Med en sorptionsavfuktare ligger luftfuktigheten på din önskade nivå året runt och den är konstant. En sorptionsavfuktare fungerar vid alla temperaturer, både under kalla vinterdagar och under sommarens värmeböljor. En avfuktad lagerhall eller tälthall kan byggas billigt utan isolering. Det enda som krävs är att lagerhallen är tät och har marktätning, så att det inte tränger in för mycket av fuktig utomhusluft. Avfuktarens energiförbrukning är betydligt lägre än förbrukningen vid uppvärmning. 

Produktbeskrivning sorptionsavfuktare

Bild sorptionsavfuktning 
Sorptionsavfuktare är indelade i två luftzoner. I den ena luftzonen adsorberar rotorn fukt från processluften och torr luft lämnar aggregatet kontinuerligt. I den andra luftzonen, regenereringszonen, värms rotorn och den upptagna vattenångan förs bort som våtluft.

Vissa av aggregaten är försedda med en extra återvinningszon vilken höjer verkningsgraden samt reducerar energiförbrukningen och eventuellt efterkylningsbehov. Sorptionsavfuktning ger effektiv avfuktning även vid lufttemperaturer långt under fryspunkten. 

Lagertält avfuktat vinter

 

VILL DU ATT VI KONTAKTAR DIG?

Fyll i vårt enkla kontaktformulär här.