Vi erbjuder tre olika alternativ till ingjutningsgods, och dessa ingår alltid när ni köper en hall av oss.

Bultgrupper

Vi levererar kompletta bultgrupper med färdiga mätpunkter för enkel utsättning. Dessa gjuts in av er betongentreprenör och levereras tillsammans med K-ritning och montageanvisningar. Innan gjutning gör vi ett platsbesök för kontrollmätning. Vi tar då fullt ansvar för din utsättning.

Gängstång med kemankare

Vi borrar och fäster stommen med hjälp av gängstång och kemankare. Vanligt förekommande vid montage på prefabricerade kantbalkar eller där man av annan anledning inte har gjutit in bultgrupper.

Expanderbult eller betongskruv

Används endast på små hallar, portomfattningar, skärmtak mm.

 

 

Open modal