Om Hallgruppen

Vår affärsidé

Hallgruppen ska vara ✓kundens första val när det kommer till ✓Tälthallar ✓Väderskydd ✓Stålbyggnader ✓Specialprodukter. Genom ✓glödande engagemang och ✓entreprenörsanda ska vi sälja, konstruera och montera våra produkter, som är anpassade efter våra kunders specifika behov, och med en ✓erkänd hög kvalitet. Varje kund ska bli en nöjd kund. Dessutom ska vi vara en ✓attraktiv arbetsgivare.

Vår värdegrund

Hallgruppens värdegrund utgår från följande kärnvärden: ✓Kundanpassning: Vår produktutveckling och vårt agerande ska alltid vara med kundens önskemål eller problematik i fokus. Engagemang: Hallgruppens samarbete med kund ska alltid präglas av ett engagemang hela vägen, från första kontakt till godkänt projekt. Engagemang ska även gälla i relationen med våra medarbetare och leverantörer. Detta blir möjligt genom en platt organisation med högt medarbetaransvar. Kunskap: Kundanpassning och engagemang kräver kunskap. Genom lång och bred erfarenhet samt kontinuerliga interna utbildningar säkerställer vi en hög kunskapsnivå hos alla våra medarbetare. Kvalitet: Hallgruppen ska alltid förknippas med kvalitet i det vi gör och det vi säljer. Kvalitet ska därmed utgöra summan av vår kundanpassning, vårt engagemang och kunskap.

VILL DU HA SNABB HJÄLP?

Fyll i vårt enkla kontaktformulär, så kontaktar vi dig inom 24 timmar.

Erfarenhet 

Vi har flera anställda med upp till 30 års erfarenhet av branschen som hjälper till att hitta kundanpassade lösningar med ett starkt fokus på kvalitet, säkerhet och pris. Vi har valt att satsa på yngre förmågor också. För vi tror att den dolda kunskapen kan man inte läsa sig till, utan man måste vara på plats för att få lära av de som varit i branschen under lång tid. Detta yrke är inget som man kan läsa sig till, utan det handlar om erfarenhet. Hallgruppen jobbar aktivt med att vara en lärande organisation, för att leva upp till våra kunders förväntningar.

Hallgruppen erbjuder produkter som:  

Lagerhallar ✓ Tälthallar ✓Plasthallar ✓Plåthallar ✓Maskinhallar ✓Virkesmagasin ✓Stålbyggnader 
Väderskydd ✓Evenemangsprodukter ✓Presenningar ✓Lyft- och snösegel för industriella, kommunala och privata aktörer i Norden.

Under vår tid i branschen har vi lärt oss vad marknaden behöver - både när det gäller:

✓Flexibilitet ✓Kompetens ✓Service

Vår erfarenhet sträcker sig från enkla tält till mycket komplexa byggprojekt, som i kombination med vår huvudägares solida finansiella plattform ser till att Hallgruppen möter kundernas förväntningar på leverans och konkurrenskraft. Vi strävar hela tiden efter innovation och utveckling av nya och effektivare lösningar för att möta de ständigt ökande kraven från kunder och myndigheter. Som en flexibel och operativ organisation med ett stort kontaktnät kan vi garantera för leverans med kort varsel. Hallgruppen Sverige har sitt huvudkontor i Nykvarn samt försäljningskontor i Göteborg och Färjestaden. Våra kunder och produkter är representerade över hela Norden.

Vi jobbar alltid med dig som kund i fokus.

Vi gör allt för att hitta den optimala lösningen för ditt projekt. För att vi ska kunna göra det, så kommer vi mer än gärna och gör ett 
✓besök på plats. Annars kan man lätt luras av vad som är ✓den optimala lösningen. Vi tror att ✓kundkontakt och en ✓nära kundrelation är en nyckel till framgång. Med vår erfarenhet har vi fått en verktygslåda med olika lösningar som vi kan använda för att göra ditt projekt ✓enklare och ✓mer effektivt. 

Björn Anttonen
Säljare
Västra & Södra Sverige
+46 (0)10 498 41 06
bjorn@hallgruppen.se


Christian Petersson
Säljare / Inspiratör
Östra & Södra Sverige
+46 (0)10 498 41 05
christian@hallgruppen.se


Alf Brännmark
Säljare
Stockholm & Norra Sverige
+46 (0)10 498 41 01
alf@hallgruppen.se


Göran Pettersson
Operativ chef
+46 (0)10 498 41 03
goran@hallgruppen.se


Timo Hattberg
Projektkoordinator
+46 (0)10 498 41 02
timo@hallgruppen.se


Mathias Larsson
Montageledare och lageransvarig
+46 (0)10 498 41 04
mathias@hallgruppen.se