Vi jobbar vanligtvis med väggar av sandwichpaneler. En sandwichpanel är uppbyggd av plåt – isolering – plåt. Att bygga med sandwichpaneler ger en rad fördelar i form av kort byggtid, färdig in- och utsida i ett moment, goda isolervärden, minimala köldbryggor och god ekonomi, samt ett attraktivt utseende. Det genererar dessutom i en lätt överbyggnad vilket leder till en minskad kostnad på grundläggningen och stommen.

 

PUR (polyurethanskumm)

PUR är en vanlig förekommande isolering som är enkel att jobba med. Kostnadseffektiv med bra energivärden.

Tjocklek: 40 – 200 mm
Energivärden: 0,55 – 0,10
Panelhöjd: 1100 mm

Fördelar: ✓Lätta element ✓Bra energivärden ✓Vattenresistenta ✓Billiga och kostnadseffektiva vid montaget 

Nackdelar: ✓Inget dokumenterat brandmotstånd

PIR (polyisocyanurateskumm)

PIR har en dokumenterad brandklass. Detta är vårt förstahandsval i våra stålhallar.

Tjocklek: 40 – 200 mm
Energivärden: 0,55 – 0,10
Panelhöjd: 1100 mm

Fördelar: ✓Lätta element ✓Bra energivärden ✓Vattenresistenta ✓Kostnadseffektiva ✓Dokumentrad brandklass (EI30-EI60 beroende på tjocklek).

Nackdelar: ✓Inga kända nackdelar

MW (Stenull)

Är en panel med en stenulls-kärna. Det bästa alternativet om det finns extremt höga krav på brand och ljud men på bekostnad av pris och energivärden. Stenulls-panelen går också mot specialbeställning att få med dokumenterad skyddsklass 2.

Tjocklek: 80 – 240 mm
Energivärden: 0,50 – 0,21
Panelhöjd: 1100 mm

Fördelar: ✓Bra ljudklass (passar bra som avdelande innerväggar) ✓Dokumentrad hög brandklass (EI30-EI180 beroende på tjocklek) ✓Går att få med skyddsklass 2 (special)

Nackdelar: ✓Tunga element ✓Dåliga energivärden ✓Dyra vid inköp 

 

 

Val av kulör

Vi erbjuder mängder av olika kulörer på paneler och plåtarbeten.

Extra påkörningskydd

Då erbjuder vi betongsocklar i botten på väggarna. De finns i olika höjder, men vanligast är 600 mm höga.