Nyheter

Hallgruppen på uppgång i Danmark efter ett rekordår 2021

Vaccinationstält och gigantiska väderskydd till byggarbetsplatser bidrog till ett rekordår för Hallgruppen i Danmark under 2021. Hallgruppen säkerställer snabba och effektiva byggnationer av tält, hallar, kontors- och produktionslokaler och fokuserar nu på den danska marknaden där de planerar att öka sin tillväxt.

Hallgruppen har på bara några år blivit en internationell aktör med en omsättning på över 568 miljoner danska kronor med projekt i 45 länder. Ambitionen är att visa danskarna att tälthallar och väderskydd är framtiden.

Under 2021 hade den norska koncernen Hallgruppen ett rekordår i den snabbt växande danska verksamheten och har de senaste åren upplevt en ökande efterfrågan på tälthallar. Den danska marknaden är under förändring, säger Kim Jansdorf, chef för Hallgruppen i Danmark.

”Den danska marknaden är traditionsbunden och tälthallarna har inte varit så uppmärksammade. Det har varit få som letar efter snabba och bra lösningar. Men nu ser vi en förändring på marknaden där fler har fått upp ögonen för fördelarna med dessa. Därför har vi också en tydlig ambition att sätta fart på verksamheten i Danmark”, säger Kim Jansdorf. Han fortsätter:

”Hallgruppen har unika produkter, snabba leveranser och ett varulager i en storlek som ingen av konkurrenterna kan matcha. Och detta har allt fler börjat upptäcka på den danska marknaden. Vi befinner oss i en spännande fas och har som ambition att växa kraftigt de kommande åren.”

Från vaccinationstält till padelhallar

Under det senaste året har Hallgruppen både levererat isolerade vaccinationstält till allmänheten i samband med coronapandemin samt den första padelhallen i Danmark. Totalleverantören arbetar alltså med en mängd olika projekt och med tanke på de goda tillväxtutsikterna på den danska marknaden söker Hallgruppen nu nya medarbetare.

”Vi har många nya spännande projekt på gång under 2022 och vi kommer att behöva nya kompetenta medarbetare inom de flesta områden. Detta är en möjlighet för alla de som vill vara med och bygga något nytt på den danska marknaden”, säger Kim Jansdorf.