Beredskapslösningar

Hallgruppen kan vara ett värdefullt stöd under den utmaning vi står inför. Vi har över 100 000 kvm tält i lager, inklusive isolerade och uppvärmda lösningar. Samt en stor volym möbler, belysning, värme, golv, staket, sanitetslösningar och fältsängar. 

Vi har lång erfarenhet av att arbeta i katastrofområden och att etablera tillfälliga tältläger tillsammans med stora hjälporganisationer, Nato och FN.

Vi både kan och vill vara ett bra stöd för krishantering.

Kontakta oss vid behov - vi är tillgängliga dygnet runt:
Jourtelefon: 0706281763 / 0705232572 / 010 498 41 00

SE_1
SE_2
SE_3
Kontakta oss vid behov - Vi är tillgängliga 24/7