Bygg

Lantbrukshallar

Våra lantbrukshallar kan användas för lager av maskiner, foder och spannmål eller som garage eller gårdsverkstad. Vi tar även fram byggnadslösningar för exempelvis maskinhallar och boskapsstall.

Hallgruppen har ett stort utbud av lanbruksbyggnader, särskilt utformade för att matcha de befintliga byggnaderna på gården. Vi assisterar med nybyggnationer, renovering av befintliga byggnader samt planläggning och etablering av nya projekt. Några av de konstruktioner vi bygger är stålbygg, betongbygg, lagerbygg, idrottshallar, kulturbyggnader eller andra specialbyggnader. Våra kunder finns både inom privat och offentlig sektor.

Hallgruppen bygger både små och stora projekt och vi har erfarenhet från mycket stora och komplexa kontorsbyggnationer. Vi erbjuder både tillfälliga och permanenta byggkonstruktioner som uppfyller alla regelverk och byggnormer.

Kontakta oss så går vi igenom ditt byggprojekt!

F_bygg2