Vi skräddarsyr din industribyggnad med flexibla ytor och funktioner efter behov. Utifrån storleken och krav på maskiner och utrustning som ska installeras utformar vi byggnaden med den takhöjd, invändiga väggar, portar, dörrar och fönster som behövs. Utöver produktionsytor och lager bygger vi ofta även kontorsdelar, matsalar, kök och toaletter i denna typ av byggnader.

Hallgruppen erbjuder ett brett utbud av tjänster som nybyggnation, renovering, projektering och hjälp med bygglovsansökningar. Vi har en egen ingenjörsavdelning och civilarkitekt, och erbjuder totalentreprenad då vi ansvarar för hela projekteringen och samordningen genom hela projektet och ser till att din nya kontorsbyggnad uppfyller alla regelverk och byggnormer.

Alla våra byggnader har en lång livslängd, låga underhållskostnader och en god totalekonomi.