Vi skräddarsyr din byggnad med flexibla ytor och funktioner som kan anpassas till både nuvarande och framtida behov. Utifrån storleken och krav på maskiner och utrustning utformar vi byggnaden med den takhöjd, invändiga väggar, portar, dörrar och fönster som behövs. Våra kontorslokaler har hög trivselfaktor med ljusa och rymliga inomhusmiljöer. Lokalerna utformas efter dina behov med olika rum som kök, konferensrum och toaletter.

Hallgruppen bygger allt från stora och komplexa byggnader till projekt i mindre skala och erbjuder ett brett utbud av tjänster som nybyggnation, renovering, projektering och hjälp med bygglovsansökningar. Självklart skräddarsyr vi din kombinationsbyggnad med fasad i valfri färg och väggbeklädnad så som sandwichelement, underhållsfria fönster, dörrar, portar och inredning efter behov.

Alla våra byggnader har en lång livslängd, låga underhållskostnader och en god totalekonomi. Vi har en egen ingenjörsavdelning och civilarkitekt, och erbjuder totalentreprenad då vi ansvarar för hela projekteringen och samordningen genom hela projektet och ser till att din nya kontorsbyggnad uppfyller alla regelverk och byggnormer.

Kontakta oss så går vi igenom ditt byggprojekt tillsammans!