En avfallshall från Hallgruppen med grå exteriör, omgiven av byggmaterial och pallar, under en molnig himmel.
Hallgruppen har designat en rymlig avfallshall med högar av sopor inuti, där en lastbil arbetar för att flytta materialet.
Två stora avfallshallar står bredvid varandra, skyddande högar av svart material under en mulen himmel.
En stor avfallshall med robust konstruktion och grå täckning, med ett transportfordon som arbetar framför hallen.
En stor blå avfallshall från Hallgruppen under en molnig himmel, med maskiner och material framför.
Två mörkgrå avfallshallar från Hallgruppen står i en avfallshanteringsplats omgiven av grön skog.
En modern avfallshall med silverfärgad täckning, byggd på en stabil grund av betongblock.
Insidan av en rymlig avfallshall med synlig stålstruktur och grus på golvet, redo för avfallshantering.
Två grå avfallshallar från Hallgruppen, med logistikföretagets lastbil lastad och redo för transport.
Hallgruppen har konstruerat en mörkgrå avfallshall med snötäckta tak och ett snöröjningsfordon framför.
En lång avfallshall med snötäckt mark och synliga betongblock, uppdelad i sektioner för materialförvaring.
En rymlig avfallshall från Hallgruppen visar en grävmaskin som flyttar högar av grus och sand.
Hallgruppen har konstruerat en avfallshall där en maskin förflyttar stora mängder material.
Utanför en modern avfallshall byggd av Hallgruppen, fylld med sophögar.
Utanför en modern avfallshall byggd av Hallgruppen, fylld med sophögar.
En robust avfallshall byggd av Hallgruppen, med olika typer av avfall prydligt organiserade.
Hallgruppen har skapat denna stora avfallshall som rymmer betydande mängder återvinningsmaterial.
En vidsträckt avfallshall från Hallgruppen med välorganiserade avfallshögar och sorteringsmaskiner.

Bulkväggen hjälper till att skydda hallens väggar från skador – och förenklar operatörernas arbetsprocesser. Stora golvytor erbjuder optimal sortering och förvaringsyta. Hallgruppens hallar är specialanpassade för Nordens tuffa klimat. Leveranserna är anpassade för att stå emot både snö och vind. Hallgruppens hallar kräver i de flesta fall inga omfattande grundlösningar och kan förankras direkt i marken med hjälp av långa markspett enligt gällande Eurokoder.

Välfungerande infrastruktur och logistik

Hallgruppen levererar flera olika typer av hallar till företag som står inför logistiska utmaningar eller behöver extra förvaringsutrymme. Tälthallarna är anpassade till det lokala klimatet och är motståndskraftiga mot väder och vind. Hallarna kan placeras på de flesta ytor och i de flesta fall behövs inget betongfundament.

Valmöjligheter

Bredd Höjd Längd Storlek Lyftbart Flyttbart Färg Isolerad Duk Stålplåt Sandwichkasetter

Tillval

Avfuktning Belysning Ventilation Värme Golv Portar Dörrar Logotryck Slussar