Bulkväggen hjälper till att skydda hallens väggar från skador – och förenklar operatörernas arbetsprocesser. Stora golvytor erbjuder optimal sortering och förvaringsyta. Hallgruppens hallar är specialanpassade för Nordens tuffa klimat. Leveranserna är anpassade för att stå emot både snö och vind. Hallgruppens hallar kräver i de flesta fall inga omfattande grundlösningar och kan förankras direkt i marken med hjälp av långa markspett enligt gällande Eurokoder.

Välfungerande infrastruktur och logistik

Hallgruppen levererar flera olika typer av hallar till företag som står inför logistiska utmaningar eller behöver extra förvaringsutrymme. Tälthallarna är anpassade till det lokala klimatet och är motståndskraftiga mot väder och vind. Hallarna kan placeras på de flesta ytor och i de flesta fall behövs inget betongfundament.

Valmöjligheter

Bredd Höjd Längd Storlek Lyftbart Flyttbart Färg Isolerad Duk Stålplåt Sandwichkasetter

Tillval

Avfuktning Belysning Ventilation Värme Golv Portar Dörrar Logotryck Slussar