En lång blå lantbrukshall i ett snötäckt landskap, bredvid en container och med skog i bakgrunden.
En röd lantbrukshall med stora vita portar, belägen på en grusad yta omgiven av träd.
En blå lantbrukshall med öppna portar, belägen vid en sandhög och nära skog och fält.
Interiör av en lantbrukshall med en grävmaskin som arbetar med stora mängder sand och grus.
Två grå lantbrukshallar i ett snötäckt landskap, omgivna av berg och träd.
En röd lantbrukshall med svart tak och vita fönster, belägen på landsbygden omgiven av fält.
Interiör av en lantbrukshall med en stor hög av spannmål och en maskin som arbetar med spannmålen.
En röd lantbrukshall med industriella spannmålsanläggningar och högar av spannmål utanför.

Vi erbjuder praktiska och anpassningsbara lokaler anpassade till dina behov för förvaring av maskiner, verktyg och spannmål samt byggnader anpassade till djurhållning. Då god arbetsmiljö och trivsel för både människor och djur står i fokus utformar vi våra byggnader med god ventilation och belysning. Utifrån storleken och krav på maskiner och utrustning utformar vi byggnaden med den takhöjd, invändiga väggar, portar, dörrar och fönster som behövs. Självklart skräddarsyr vi din lantbruksbyggnad med fasad i valfri färg och väggbeklädnad så som sandwichelement, allt efter dina specifikationer. Alla våra byggnader kan anpassas i arkitektur och färger till de övriga gårdsbyggnaderna.

Hallgruppen bygger allt från stora och komplexa byggnader till byggprojekt i mindre skala och erbjuder ett brett utbud av tjänster som nybyggnation, renovering, projektering och hjälp med bygglovsansökningar. Vi har en egen ingenjörsavdelning och civilarkitekt, och erbjuder totalentreprenad då vi ansvarar för hela projekteringen och samordningen genom hela projektet och ser till att din nya kontorsbyggnad uppfyller alla regelverk och byggnormer.

Alla våra byggnader har en lång livslängd, låga underhållskostnader och en god totalekonomi.

Kontakta oss så går vi igenom ditt byggprojekt tillsammans!

Valmöjligheter

Bredd Höjd Längd Storlek Lyftbart Flyttbart Färg Isolerad Duk Stålplåt Sandwichkasetter

Tillval

Avfuktning Belysning Ventilation Värme Golv Portar Dörrar Logotryck Slussar