Vi har stor erfarenhet och kompetensen för att möta de stränga kraven på säkerhet och förvaring inom försvaret. Våra snabba leverans- och monteringstider ger den flexibilitet som behövs för nödsituationer, truppförflyttningar, övningar eller nerskärningar.

Hallgruppen har över 100 000 kvm tält i sin uthyrningspark, inklusive isolerade och uppvärmda lösningar. Vi levererar även tillbehör som belysning, värme, ventilation, säkerhetssystem, golv, staket, sanitetslösningar och fältsängar.

Vi anpassar våra lösningar på tält, hallar och byggnader till kraven i varje leverans, oavsett om det är extrem värme, kyla, snöfall eller vind.