Vi har stor erfarenhet och kompetensen för att möta de stränga kraven på säkerhet på flygplatser. Våra produkter ger den ultimata flexibiliteten då de är demonterbara och flyttbara samt kan monteras i krävande terräng och svåra miljöförhållanden.

Våra hangarer kan utformas med olika typer av väggbeklädnad, rymliga portar och luftig konstruktion för att göra plats åt flygplanen och det arbete som behöver utföras inuti hangaren. Vår unika konstruktion möjliggör mycket bred och luftig volym utan behov för pelare.

Alla våra tält, hallar och byggnader anpassas till kraven i varje leverans, oavsett om det är extrem värme, kyla, snöfall eller vind. Vi levererar även tillbehör som belysning, värme, ventilation, säkerhetssystem, golv, staket och sanitetslösningar.

Valmöjligheter

Bredd Höjd Längd Storlek Lyftbart Flyttbart Färg Isolerad Duk Stålplåt Sandwichkasetter

Tillval

Avfuktning Belysning Ventilation Värme Golv Portar Dörrar Logotryck Slussar