Padelhallar med lång hållbarhet

Hallgruppens Padelhallar har sitt ursprung i vår erfarenhet i att tillverka lagerhallar, verkstadshallar, logistikhallar m.m. för byggindustrin/ Industrin. Padelhallarna är i detta fall en självbärande stålkonstruktion tillverkad för lång hållbarhet – upp till 50 år. Stålstommen är utformad för att kläs med enkelduk eller isolerad duk i olika tjocklekar med en livslängd upp till 20 år.

En isolerad padelhall håller dig inte bara varm på vintern utan svalkar även sommartid!

Konstruktion av padelhall

Hallgruppens konstruktioner är samtliga CE godkända samt uppfyller samtliga myndigheters krav vad gäller bärande konstruktioner. Duken anpassas efter storleken på hallen samt de in/ut-passager man önskar. Stålstommen dimensioneras utifrån dess geografiska placering med hänsyn tagen till:

  • Snözon
  • Vindzon
  • Terrängtyp
  • Verksamhet

Valmöjligheter

Bredd Höjd Längd Storlek Lyftbart Flyttbart Färg Isolerad Duk Stålplåt Sandwichkasetter

Tillval

Avfuktning Belysning Ventilation Värme Golv Portar Dörrar Logotryck Slussar