Nyheter

Bedrägeriförsök i Hallgruppens namn

Hallgruppen upplever för närvarande upprepade försök till bedrägerier. Med anledning av detta vill vi informera våra kunder och samarbetspartners om att vårt namn och rykte nyttjas i attacker riktade mot både befintliga kunder och slumpmässigt utvalda mottagare.

Vi uppmanar därför alla att vara extra uppmärksamma på misstänkta e-postmeddelanden och förfrågningar där avsändaren tycks vara Hallgruppen, och avsändarens e-postsignatur ser ut att vara från någon av våra anställda.

Kontrollera följande vid misstanke:

 • Undersök domänen i avsändarens e-postadress, e-post från Hallgruppen skickas från någon av dessa domännamn:
  [name]@hallgruppen.com
  [name]@hallgruppen.no
  [name]@hallgruppen.se
  [name]@hallgruppen.dk
  [name]@hallgruppen.lv
  [name]@hallgruppen.co.uk
  [name]@hallgruppen.fi
 • Det är inte rekommenderat att klicka på en länk i ett e-postmeddelande om du är osäker på avsändaren eller innehållet i meddelandet.
 • Undersök e-postmeddelanden där du ombeds ändra kontonummer för betalning av faktura.

Om ni upplever avvikelser från våra normala rutiner och praxis avseende våra fakturerings- och betalningsrutiner, vänligen kontakta din fasta kontaktperson hos Hallgruppen. Gemensamt kan vi säkerställa att varken Hallgruppen, våra kunder, leverantörer eller eventuella andra samarbetspartners blir utsatta för bedrägerier.

Vi rekommenderar samtidigt alla våra kunder, leverantörer och samarbetspartners att kontrollera att tillfredsställande IT-säkerhetsåtgärder är etablerade och att det arbetas med att medvetandegöra och kompetensutveckla  den egna organisationen gällande IT-säkerhet.

Våra kunders säkerhet är något vi tar på stort allvar och vi arbetar aktivt med att bekämpa dessa bedrägeriförsök. Kontakta oss om du är osäker eller har mottagit misstänkta förfrågningar.

Ni når oss på telefon +46 (0)10 498 41 00.