Nyheter

Vi hyllar Internationella Kvinnodagen

Vi hyllar alla våra kvinnliga kollegor och kvinnor i hela världen på Internationella kvinnodagen!

På ett år har Hallgruppen mer än fördubblat antalet kvinnliga anställda. Tyvärr är antalet kvinnor i vår bransch fortfarande underrepresenterat. Bland Hallgruppens många mål finns att anställa fler kvinnor på alla nivåer och på alla avdelningar. Vi uppmuntrar alla arbetsgivare att göra detsamma, särskilt i de branscher där kvinnor är i minoritet.

Vi måste alla garantera samma möjligheter till befattningar på alla nivåer där beslut fattas, och lika lön för lika arbete.

 

#Internationellakvinnodagen #kvinnodagen #hallgruppen #kvinnor #möjligheter #kvinnoribyggbranschen